- Blog -

Full of Stuff that you shouldn't miss

Thị trường Archive

Bạn đánh giá độ phù hợp của đồ gia dụng với căn hộ nhà mình như thế nào?

Mỗi một món đồ gia dụng đảm nhiệm cách chức năng khác nhau và cũng cần căn cứ vào  nhiều yếu tố để lựa chọn. Do đó, chúng ta cần có sự lựa chọn thật cẩn thận, chọn đúng các món đồ gia dụng cần thiết. Thế nhưng, không phải …

Ở mỗi một lĩnh vực thì định nghĩa khái niệm được hiểu như thế nào?

Sự khác biệt giữa định nghĩa khái niệm và định nghĩa hoạt động là gì là vấn đề mà nhiều người quan tâm đến. Hai định nghĩa này có nhiều điều giống nhau và thuộc dạng thuật ngữ chuyên ngành nên gây nhiều khó khăn trong việc phân biệt. Hiểu …