Quy mô / hiệu suất Tính năng: Chuyển đổi công suất: 216 Gb / giây của Switch Cisco 2960X Tốc độ dòng đầy đủ cho tất cả 48 cổng Liên kết xuống Gigabit Liên kết 1G / 10G: 2x10G hoặc 4x1G Xếp chồng băng thông: 80 Gbps 8 thành viên …