- Blog -

Full of Stuff that you shouldn't miss

Posts By hailx57

Vòng bezel của đồng hồ là gì?

Một chiếc đồng hồ cao cấp thì ngoài thiết kế, chất liệu cấu thành, tính năng…không thể thiếu vành bezel. Đây là bộ phận kết nối vỏ và mặt kính đồng hồ. Vậy chúng là gì? Và vòng bezel của đồng hồ có những tính năng gì? Vòng bezel của …