Làm thế nào để khởi động/start, ngừng/stop và khởi động lại/restart crontab dưới các hệ điều hành tương tự như Linux / BSD / UNIX sử dụng dấu nhắc lệnh/ command prompt? Cron (crond) daemon hay cron service được sử dụng để thực hiện các lệnh hoặc kịch bản/script được lên lịch sẵn. Cron khởi động mỗi phút, kiểm tra tất cả các crontabs được lưu trữ, kiểm tra từng lệnh để xem nó có đang chạy trong thời điểm hiện tại hay không.

  1. Start, stop, restart crontab người dùng RHEL / Fedora / CentOS / Scientific Linux

Start, stop và restart crontab hệ điều hành centOS

Nếu bạn đang sử dụng Redhat (RHEL) / Fedora / CentOS Linux, hãy sử dụng các lệnh sau.

– Tác vụ: Start/Khởi động cron service

Để khởi động cron service, hãy sử dụng:

# /etc/init.d/crond start

Hoặc đối với người dùng RHEL/CentOS 5.x/6.x sử dụng lệnh sau:

# service crond start

Hoặc đối với người dùng RHEL/CentOS Linux 7.x sử dụng lệnh sau:

# systemctl start crond.service

– Tác vụ: Stop/dừng cron service

Để khởi động cron service, hãy sử dụng:

# /etc/init.d/crond stop

Hoặc đối với người dùng RHEL/CentOS 5.x/6.x sử dụng lệnh sau:

# service crond stop

Hoặc đối với người dùng RHEL/CentOS Linux 7.x sử dụng lệnh sau:

# systemctl stop cron.service

– Tác vụ: Restart crontab/Khởi động lại cron service

Để khởi động lại cron service, hãy sử dụng:

# /etc/init.d/crond restart

Hoặc đối với người dùng RHEL/CentOS 5.x/6.x sử dụng lệnh sau:

# service crond restart

Hoặc đối với người dùng RHEL/CentOS Linux 7.x sử dụng lệnh sau:

# systemctl restart crond.service

  1. Start, stop, restart crontab người dùng Linux Ubuntu / Mint / Debian

Start, stop và restart crontab hệ điều hành Debian

Nếu bạn đang sử dụng Debian hoặc Ubuntu hoặc Mint Linux, có các lệnh sau đây.

– Tác vụ: Start/Khởi động cron service trong Debian

Để khởi động/start cron service, hãy sử dụng:

# /etc/init.d/cron start

Hoặc

$ sudo /etc/init.d/cron start

Hoặc

$ sudo service cron start

– Tác vụ: Stop/Dừng cron service trong Debian

Để dừng/stop cron service, hãy sử dụng:

# /etc/init.d/cron stop

Hoặc

$ sudo /etc/init.d/cron stop

Hoặc

$ sudo service cron stop

– Tác vụ: Restart crontab/Khởi động lại cron service trong Debian

Để khởi động lại/ restart crontab service, hãy sử dụng:

# /etc/init.d/cron restart

Hoặc

$ sudo /etc/init.d/cron restart

Hoặc

$ sudo service cron restart

– Tác vụ: Khởi động cron service khi boot time

Lời khuyên là bạn nên khởi động cron service tại thời điểm khởi động để có thể chạy w/o.

Nếu bạn đang sử dụng Redhat (RHEL) / Fedora Core / Cent OS Linux, hãy sử dụng các lệnh sau để đảm bảo rằng dịch vụ vẫn được bật sau khi khởi động lại:

# chkconfig crond on

Bạn có thể sử dụng GUI tool dạng văn bản được gọi là ntsysv để bật dịch vụ crond:

# ntsysv

Nếu bạn đang sử dụng Debian hoặc Ubuntu Linux, hãy sử dụng các lệnh sau để đảm bảo rằng dịch vụ vẫn được bật sau khi khởi động lại:

# rcconf

Hoặc

$ sudo rcconf

Bạn có thể sử dụng dòng lệnh update-rc.d:

# update-rc.d cron defaults

Hoặc

$ sudo update-rc.d cron defaults

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn các thao tác  start, stop, restart crontab cho cron service. Chúc bạn thực hiện thành công.

>>> Xem thêm: dang ky ten mien com– Tìm hiểu dịch vụ đăng ký tên miền từ nhà cung cấp số 1 tại thị trường

>>> Xem thêm: dịch vụ máy chủ – Dịch vụ thuê máy chủ cấu hình mạnh mẽ với chi phí cực tiết kiệm

>>> Xem thêm: chứng chỉ ssl – Mua ssl cho tên miền tạo uy tín với chi phí tốt nhất thì trường